De Muts

6TTr en de Zwarte Muts

Geschiedenis

Al jaren een voorwerp van discussie in het Wapen TTR: de zwarte muts van 6 en 13 TTr.
Hierna een kleine verklarende tekst over deze muts, doorn in het oog, van sommige andere eenheden en Chefs.
Bij de heroprichting van 6 TTr te Aken in de Taborra-kazerne op 17 mei 1951 (Kader personeel op 21 mei) werd de toenmalige 6 Cie TTr een onderdeel van de 16 Pantserdivisie .
Bij de overgang van de Britse naar de Amerikaanse organisatie wordt de 6 Cie TTR een organiek deel van de Divisie.
Tot 01 juli 1952 zijn de functies van Commandant van de Transmissies van de Divisie en Commandant van 6 TTr gescheiden.
Vanaf die datum wordt een kleine structuurwijziging doorgevoerd in de eenheid en één en dezelfde persoon oefent vanaf nu beide functies uit.
Hierdoor wordt Majoor Riche de opvolger, van de eerste commandant van de 6 Cie TTr, kapitein Van Der Auwera.
Het is vanaf deze bevelsovergave dat het personeel van 6 TTr de zwarte muts zal dragen.
Aan dit feit is een merkwaardige anekdote verbonden, mij persoonlijk verteld door de eerste commandant van de 6 Cie TTr, Kapitein Van Der Auwera.
Wanneer Kapitein Van Der Auwera zich na de vorming van de eenheid met zijn officieren ging voorstellen bij de Divisiecommandant, wordt door een van de jeugdige officieren aan de Stafchef van de divisie de vraag gesteld, of 6 TTr, nu zij deel uitmaken van het divisiehoofdkwartier, nu ook de zwarte muts mogen dragen. Waarop de toenmalige Stafchef antwoord dat dit inderdaad toegelaten is echter op voorwaarde: "dat men de zwarte muts waardig was om te dragen."
Kapitein Van Der Auwera, ontdaan door een dergelijk voorbeeld van misplaatste ijdelheid, weigert dat zijn mensen de zwarte muts zullen dragen zolang hij commandant van de eenheid is, omdat :"Een TTr ook een kakimuts met waardigheid kan dragen"
Het is dan ook pas bij de bevelsovergave, waarbij de nieuwe korpscommandant tezelfdertijd een Staffunctie in de 16 Pantserdivisie uitoefent(Nml CTTr), dat de zwarte muts de plaats inneemt van de kaki.
Vandaar ook de hardnekkigheid waarmee dit symbool van de eenheid door de jaren heen werd verdedigd en gekoesterd.
De zwarte muts van 13 TTr ten slotte is in deze context te verklaren .
De Eerste Commandant van 13 TTr, Commandant Stevens, kwam van 6 TTr samen met nog een deel van zijn kader. 6 TTr was dan ook peter van het nieuw opgerichte 13 TTr en de link naar de zwarte muts is daarmee gelegd.
Bronnen:
Historisch verslag
Geschiedenis van de eenheid
Persoonlijke nota's

Nieuwsflits

Yvonne meldt ons met diepe droefheid het overlijden van haar man Renders Jan.

Namens de vriendenkring bieden wij de familie ons diep medeleven aan.

TTr PopUp

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top