De Eenheid

Artikelindex

Korte Historiek 6TTr

Algemeen

In het Belgische leger werden er lessen getrokken uit de grote veldslagen van de 19°eeuw met als gevolg dat er in oktober 1865 een eerste afdeling Telegrafisten werd opgericht.
Deze afdeling werd toegevoegd aan het Genieregiment van de Versterkte Vesting Antwerpen. Zij was belast met de uitbating van de lijntelegrafie in de vesting.
Door uitbreiding van het gebruik van de telegrafie naar het Veldleger, groeide deze sectie en werd in 1868 een compagnie.
In de volgende jaren werden vele transmissiemiddelen beproefd, vanaf 1898 werd gebruik gemaakt van postduiven en vanaf 1903 werden er proeven uitgevoerd met de radiotelegrafie.
Bij de mobilisatie in augustus 1914 beschikte elke divisie over een sectie telegrafie. Voor het ganse Belgische leger beschikte men slechts over drie radiozenders De vier jaar lange stellingoorlog aan de IJzer vereiste steeds meer en betere transmissies en in 1918 beschikte men per divisie reeds over een Compagnie Telegrafie (Cie TG) en een Peloton Radiotelegrafie (Pl Radio-Tg).
Op 15 mei 1920 werd het Korps der Transmissietroepen opgericht, het was echter nog altijd een onderdeel van de Genietroepen. Het omvatte de telegrafisten, de radiotelegrafisten, en de militaire duivenhokken.
Einde der jaren dertig, op de drempel van de Tweede Wereldoorlog bestaat het Regiment der Transmissietroepen uit een Bataljon Telegrafie, een Bataljon Radiotelegrafie, een Gemengd Bataljon, een Transmissieschool, een Compagnie Militaire Duivenhokken en een Compagnie Depot. Het Regiment telde bij de grote reorganisatie van september 1939, twintigduizend manschappen.
Deze reorganisatie was ook de geboortedatum van de verschillende Transmissie-eenheden, zo werd 6TTr de transmissie-eenheid van de 6° Divisie.

6TTr voor 28 mei 1940

Bij de grote reorganisatie, in september 1939, wordt het bestaande Regiment der Transmissietroepen opgesplitst in een hele reeks nieuwe eenheden. Zo krijgt elke divisie in eerste lijn een Bataljon Transmissie toegewezen, en zo ontstaat het 6 TTr dat dus deel zal uitmaken van de 6 Infanterie Divisie. 6 TTr bestaat uit een Staf, een Compagnie Telegrafisten en een Compagnie Radiotelegrafisten.
Tot 25 mei 1940 is de bevelhebber Kapitein-commandant van de Reserve DUTORDOIR.
Vanaf 25 mei tot de capitulatie op 28 mei, voert 1°Luitenant Pappaert,. komende van de TTr van het 4 Legerkorps, het bevel.

Nieuwsflits

Yvonne meldt ons met diepe droefheid het overlijden van haar man Renders Jan.

Namens de vriendenkring bieden wij de familie ons diep medeleven aan.

TTr PopUp

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top