Privacy

Algemene informatie

 • Identiteit. De Feitelijke Vereniging draagt de naam “Vriendenkring  6TTr & 6 Gp CIS “
 • ContactgegevensDe zetel van de vereniging is gevestigd te Martelarenstraat 181  – B 1801 Vilvoorde.
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
  Het doel is om de geregistreerde leden te informeren over de activiteiten georganiseerd door de vriendenkring.en het opsturen van een nieuwsbrief (per post of per e-mail).
  In geen enkel geval worden de gegevens uitgewisseld voor marketingdoeleinden.
  Gegevens,op vraag van andere leden, worden enkel doorgegeven na goedkeuring van het lid zelf.

 • Duur van de opslag. De gegevens worden bewaard tot de leden aangeven dit niet meer te willen. Na 5 jaar van niet-betaling van het lidgeld zullen de gegevens verwijderd worden.
 • Na registratie en het betalen van het lidgeld kan men terug lid worden.
  Deze gegeven zijn opgeslagen op een MySql database server bij one.com waar enkel de Voorzitter, Webmaster en schatbewaarder de toegang op hebben.
 • Het verkrijgen van de gegevens:
  - het e-mail adres wordt verkregen via de registratie.
  - betaling en het aantal personen waarmee men op de trefdag komt worden verzameld door de schatbewaarder via de overschrijvingen van de bank.
  - alle andere info adres/tf/SM worden verstrekt aan de schatbewaarder, na het betalen van het lidgeld, op de trefdag zelf of via mail.
  Na regsitratie wordt manueel de link gelegd tussen deze 2 tabellen.

 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
  - Via het menu Contact - Bestuur kan u informatie opvragen en uw gegevens laten verwijderen.
  - Een geregistreerde lid kan enkel na het inloggen de namen,betaald of niet, alook met hoeveel men naar de trefdag komt, van de andere betalende leden zien. Een ingelogd lid kan enkel zijn eigen gevens, zoals adres en telefoon/GSM-nummer, bekijken en aanpassen. 

Nieuwsflits

Yvonne meldt ons met diepe droefheid het overlijden van haar man Renders Jan.

Namens de vriendenkring bieden wij de familie ons diep medeleven aan.

TTr PopUp

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top