Privacy

Algemene informatie

 • Identiteit. De Feitelijke Vereniging draagt de naam “Vriendenkring  6TTr & 6 Gp CIS “
 • ContactgegevensDe zetel van de vereniging is gevestigd te Martelarenstraat 181  – B 1801 Vilvoorde.
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
  Het doel is om de geregistreerde leden te informeren over de activiteiten georganiseerd door de vriendenkring.en het opsturen van een nieuwsbrief (per post of per e-mail).
  In geen enkel geval worden de gegevens uitgewisseld voor marketingdoeleinden. 
 • Duur van de opslag. De gegevens worden bewaard tot de leden aangeven dit niet meer te willen. Na 5 jaar van niet-betaling van het lidgeld zal men de gegevens ook verwijderen.
  Na registratie en het betalen van het lidgeld kan men terug lid worden.
  Deze gegeven zijn opgeslagen op een MySql database server bij one.com waar enkel de Webmaster en de Voorzitter toegang op hebben.
 • Het verkrijgen van de gegevens:
  - het e-mail adres wordt verkregen via de registratie.
  - alle andere info adres/tf/SM worden verstrekt aan de schatbewaarder, na het betalen van het lidgeld, op de trefdag zelf of via mail.
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
  - Via het menu Contact - Bestuur kan u informatie opvragen en uw gegevens laten verwijderen.
  - Een geregistreerde lid kan via de site zijn eigen gegevens bekijken en aanpassen na in te loggen. Een menu met de ledenlijst is dan beschikbaar, waarin men zelf kan aangeven of zijn/haar adres en/of telefoon/GSM beschikbaar mogen doorgegeven worden aan andere leden. Dit laatste kan enkel gebeuren door een aanvraag te doen via het bestuur.

Nieuwsflits

Yvonne meldt ons met diepe droefheid het overlijden van haar man Renders Jan.

Namens de vriendenkring bieden wij de familie ons diep medeleven aan.

TTr PopUp

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top