De Emblemen van de TTr

Geschiedenis

Het Korps van de Transmissies werd opgericht te VILVOORDE op15 mei 1920.
Koninklijk Besluit Nr 15728 van 11 juli 1923 werd een vlag aan het korps Transmissietroepen toegekend.

Volgens documenten in het bezit van het Legermuseum werd de vlag waarschijnlijk nooit overhandigd.
Inderdaad, bij Koninklijk Besluit Nr 22469 van 16 februari 1927 werd een vlag toe- gekend aan het Regiment Transmissietroepen, opvolger van de vorige groepering.
Z.M. Koning ALBERT 1 overhandigde dit embleem aan Kol R. HUYGHE in de kazerne te VILVOORDE op 24 april 1928.
In de nacht van 27 op 28 mei 1940 werd de vlag tezamen met vele andere gered door hem te verbergen in de Sint Andriesabdij bij Brugge.
Op 07 december 1947 overhandigde Lt Kol SBH R de Fraiteur , Minister van Landsverdediging, in de kazerne van de Transmissietroepen te VILVOORDE, de vlag van het Regiment Transmissietroepen van 1926, aan Lt Kol A. MERMUYS.
Dit was het enige embleem voor alle Transmissietroepen in BELGIE en DUITSLAND.
Vanaf 1949 zou elk Bataljon Transmissietroepen om de beurt gedurende 3 maanden dit embleem bewaren.
Op 01 november 1953 werd het hoofdkwartier van de 1° Groepering Transmissietroepen opgericht, en op 04 december 1954 werd bij K. B. Nr 3379 de vlag van het Regiment Transmissietroepen hier aan toegekend.
Lt Gen O. GIERST overhandigde dit embleem aan Lt Kol SBH J. DUCQ te DELBRUCK (Duitsland) op16 april 1955.
Op 01 december 1960 werd de 1°Groepering Transmissietroepen ontbonden en bij K. B. Nr 8334 van 31 mei 1961 werd de vlag toegekend aan het 4°Bataljon Transmissietroepen.
Lt Gen A. CRAHAY, OBBSD, overhandigde dit embleem aan Maj P. DEQUIN te WEIDEN op 30 september 1961.

Eervolle vermeldingen

VELDTOCHT 1914-1918

Wordt niet als eervolle vermelding beschouwd.
Toegekend aan alle eenheden van het veldleger die deelnamen aan de veldtocht 1914-1918.

IJZER - VLAANDEREN 1918

IJzer: toegekend bij L.D.O Nr 61 van 21 06 1930
Vlaanderen:toegekend bij L.D.O. Nr 66 van 21 06 1930

Tekst van de Eervolle Vermelding:

In herinnering voor de individuele moed en de onvermoeibare toewijding die de telegrafisten en radiotelegrafisten getoond hebben met in 1914-1918 op de slagvelden van de IJzer en van Oost- en West-Vlaanderen, de verbindingen te leggen en te onderhouden.


SLAG VAN BELGIE 1940

Toegekend bij A.O. Nr 97 van 1947 B PR Nr 3460 van 27 01 1947.

Tekst van de Eervolle Vermeldingen.

Keureenheden in de volste zin van het woord, samengesteld uit officieren, gegradueerden en soldaten die in uiterst ontwikkelende graad de aan hun specialiteit eigen zijnde technische kennis bezitten; bezield met een geest van totale zelfverloochening en met de standvastige en onwrikbare wil hun kostbare hulp aan de commando-organen te verlenen, al ware het ten koste van de zwaarste offers.
Het Regiment Transmissietroepen was de bron van een aanzienlijk aantal bataljons en compagnies Transmissietroepen van Leger- of Cavaleriekorps, van de Infanteriedivisies, Cavaleriedivisie en Divisie Ardense Jagers, alsmede van het Regiment Legertransmissietroepen en de Telegrafistencompagnie van het Groot Hoofdkwartier.
Al deze eenheden gaven, gedurende de veldtocht van mei1940, blijk van veel uithoudingsvermogen, volledige toewijding en onbeperkte moed toen zij, zo dikwijls verborgen en ongekend, hun zware taken volbrachten.
't Is dank zij hun technische en militaire hoedanigheden dat het commando, in de meest hachelijke omstandigheden, op normale wijze kon uitgeoefend worden.

Nestel in de kleuren van het Oorlogskruis 1914-1918

De eervolle vermeldingen geven het recht de nestels te dragen die door het K.B. van 26 oktober 1918 gecreëerd werden.
De nestel in de kleuren van het Oorlogskruis wordt verleend aan eenheden die twee eervolle onderscheidingen op het LDO hebben verkregen.

De Vlaggen

Alle vlaggen aan de Transmissietroepen toegekend zijn een zo getrouw mogelijke weergave van de vlag die door Koning Albert op 14 april 1928 te Vilvoorde werd overhandigd. Dit verklaart het Koninklijk Monogram "A" op het voetstuk van de leeuw van bepaalde vlaggen.(2 en 6TTr)
Hierna volgt een korte geschiedenis van de verschillende vlaggen van het Transmissiewapen.

4 TTr

Zoals hierboven aangehaald werd de vlag die door Koning Albert in 1928 te Vilvoorde werd overhandigd en sinds 1955 in het bezit was van de 1 Groepering TTr, bij opheffing van deze laatste door het K.B. Nr 8334 van 31 mei 1961 toegekend aan 4 TTr.
Lt Gen A. Crahay, commandant van het 1(Be) Corps, overhandigde het embleem aan Maj P. Dequin te Weiden (BSD) op 30 september 1961.

2 TTr

Deze vlag werd toegekend bij K.B. Nr 8334 van 31 mei 1961.
Deze vlag moest een trouwe weergave zijn van de vlag van het Regiment Transmissietroepen.
Op 09 maart 1962 overhandigde ZM. Koning Boudewijn te Brussel op de Esplanade van het Jubelpark dit embleem aan Lt Kol R. Fiacre.
Op 02 april 1969 werd ingevolge van de reorganisatie van het leger 2 TTr opnieuw een compagnie en de vlag werd overgedragen aan het Koninklijk Museum van het leger.
De vlag die reeds sinds 06 oktober 1978 in bewaring was bij 10 TTr, werd bij K.B. Nr 455 van 30 juli 1994 toegekend aan het 10 Bn TTr.

5 TTr

Deze vlag werd oorspronkelijk toegekend bij K.B. Nr 3379 van 04 december 1955 aan de 2e Groepering TTr van de Binnenlandse Verdedigingsmacht.
Op 12 mei 1955 werd door ZM. Koning Boudewijn deze vlag overhandigd aan Kol M. Nijs. Deze plechtigheid greep plaats op de Esplanade van het Jubelpark te Brussel.
Bij K.B. Nr 8334 van 31 mei 1961 werd deze vlag toegekend aan 5 TTr, het voetstuk werd derhalve gewijzigd en draagt aldus het opschrift 5 Bn TTr.
Op 31 mei 1961 ter gelegenheid van een intieme plechtigheid te Etterbeek ontving de Korpscommandant Lt Kol T. Verguyse deze vlag.

6 TTr

Deze vlag werd toegekend bij K.B. Nr 8334 van 31 mei1961aan het 6 Bn TTr.
Op 09 maart 1962 overhandigde ZM. Koning Boudewijn dit embleem aan Lt Kol Lacroix. Deze plechtigheid had plaats op de Esplanade van het Jubelpark.
Op 01 juli 1994 ter gelegenheid van de samenvoeging van CTrE en 6 TTr in de nieuwe eenheid schoolbataljon TrISCH - 6 TTr te Peutie, werd het embleem van 6 TTr door Lt Kol Ir. De Waele Chr overhandigd aan Kol SBH Vereecken F Ir om het embleem van de nieuwe eenheid te worden.
Op 06 september 2002 werd TrISch- 6TTr terug gesplitst en de 6 Gp CIS opgericht.
Op 13 Sep ter gelegenheid van een plechtigheid te Peutie, ontving Ltkol Ing Gevels het vaandel van 6 TTr.

8 TTr

De vlag werd toegekend bij K.B. Nr 8859 van 10 mei 1962.Ze werd door ZM. Koning Boudewijn overhandigd aan Maj J. Poncin. Deze plechtigheid greep plaats te Leopoldsburg op 22 mei 1962.
In 1970 bij de oprichting van het Korps der Logistiek werd het 8 TTr het 8 Bn Log.
Het embleem werd aan het 8 Bn Log toegewezen bij K.B. Nr 455 van 30 juli 1994.
Ingevolge de reorganisatie wordt het embleem in bewaring gegeven bij de St Gpg Maint van de Div Log Sp.

14 TTr

Deze vlag werd toegekend bij K.B. Nr 8859 van 10 mei 1962.ZM. Koning Boudewijn overhandigde deze vlag aan Lt Kol G. Peffer te Leopoldsburg op 22 mei 1962.
Ingevolge de reorganisatie van 1969 werd 14 Bn TTr omgevormd tot 14 Cie TTr en werd de vlag terug overgemaakt aan het legermuseum.
In de periode van 15 mei 1985 tot 11 oktober 1994 was deze vlag in bewaring bij Log C 4.
Op 11 oktober 1994 werd de vlag terug overgedragen aan het Koninklijk Museum van het leger.
Op 06 Oktober 1995 overhandigde Lt gen Maes, Comd ITC te Jambes, deze vlag aan Comd KD Tel

21 TTr

Ondanks 21 TTr reeds als bataljon bestond sinds 01 april 1954, duurde het tot 24 april 1962 vooraleer het bij K.B.Nr 8824 een vlag werd toegekend.
Deze vlag werd op 22 mei 1962 te Leopoldsburg overhandigd door ZM. Koning Boudewijn aan Lt Koll SBH M. Mairiaux.
Ten gevolge van de reorganisatie van de landmacht in 1969 werd het bataljon op 20 januari 1969 ontbonden en werd het vaandel ter bewaring gegeven aan het Koninklijk Museum van het leger.
Sinds 02 juni 1976 werd het vaandel in bewaring gegeven bij het CTrE.
Door het samenvoegen van CTrE en 6 TTr tot TrISCH - 6 TTr kreeg het embleem een andere bestemming.
Bij K.B. Nr 455 van 30 juli 1994 werd het embleem van 21 TTr toegewezen aan de Gp BEMILTEL
Ingevolge de reorganisatie van het Transmissiewapen en de naamsverandering naar CIS is sinds13 september 2002 de vlag van de Gp Bemiltel overgegaan naar het CC CIS ( competentiecentrum Communicatie en informatiesystemen)

School CIS

Van 02 juni 1976 tot en met 01 juli 1994 was de vlag van 21 TTr in bewaring bij de vroegere Transmissieschool die CTR E geworden was.
Bij de samenvoeging van het CTR E en het 6 Bn TTr werd de vlag van 6 TTr overgeven aan de nieuw gevormde eenheid Transmissie en informaticaschool-6 TTr.
Op 13 Sep 02 werd deze vlag terug overhandigd aan de 6 Gp CIS die de tradities van 6 TTr verderzet.
De vlag 22 Log wing werd overhandigd aan de CIS School.

CC CIS

Op 13 september 2002 werd de vlag van de Gp Bemiltel (21 TTR) overhandigd aan het CC CIS.
Bronnen:
Emblemen en Eervolle Vermeldingen van de eenheden door Cdt L.A. Lecleir.
Persoonlijke notities van Ere AdjtChef R de Brabander