Algemene informatie

Identiteit:

De Feitelijke Vereniging draagt de naam “Vriendenkring 6TTr & 6 Gp CIS “

Statuten:

zie De Statuten

Contactgegevens:

De zetel van de vereniging is gevestigd te Martelarenstraat 181 – B 1801 Vilvoorde.

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GDPR:

Conform de Europese privacy wet “General Data Protection Regulation” van mei 2018 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid:

Op onze website verzamelen wij GEEN persoonsgegevens.
Enkel leden ( Alle militairen die tot 6TTr, 6 Gp CIS of Cie Ops TrISch-6TTr) mogen zich registreren. De rest wordt gewoon gewist.
In geen geval wordt informatie met derden gedeeld.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:

Het doel is om de geregistreerde leden te informeren over de activiteiten georganiseerd door de vriendenkring.en het opsturen van een nieuwsbrief (per post of per e-mail).
In geen enkel geval worden de gegevens uitgewisseld voor marketingdoeleinden.

Gegevens,op vraag van andere leden, worden enkel doorgegeven na goedkeuring van het lid zelf.

Duur van de opslag:

De gegevens worden bewaard tot de leden aangeven dit niet meer te willen. Na 5 jaar van niet-betaling van het lidgeld zullen de gegevens verwijderd worden.
Na registratie en het betalen van het lidgeld kan men terug lid worden.Deze gegeven zijn opgeslagen op een MySql database server bij one.com waar enkel de Voorzitter, Webmaster en schatbewaarder de toegang op hebben.

Het verkrijgen van de gegevens: 

- het e-mail adres wordt verkregen via de registratie.
- betaling en het aantal personen waarmee men op de trefdag komt worden verzameld door de schatbewaarder via de overschrijvingen van de bank.
- alle andere info adres/tf/SM worden verstrekt aan de schatbewaarder, na het betalen van het lidgeld, op de trefdag zelf of via mail.
Na regsitratie wordt manueel de link gelegd tussen deze 2 tabellen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:

- Via het menu Contact
- Bestuur kan u informatie opvragen en uw gegevens laten verwijderen.
- Een geregistreerde lid kan enkel na het inloggen de namen,betaald of niet, alook met hoeveel men naar de trefdag komt, van de andere betalende leden zien.
- Een ingelogd lid kan enkel zijn eigen gevens, zoals adres en telefoon/GSM-nummer, bekijken en aanpassen.

Cookiebeleid:

Wij gebruiken cookies op deze site. Dankzij de cookie kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren. Onze cookies bevatten GEEN persoonsgegevens. T
er herinnering : een cookie is een klein bestand dat door een Internetserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het bewaart het spoor van de Internetsite die u hebt bezocht en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Hoe kunt u contact met ons opnemen betreffende ons privacy-beleid ?

Zie bovenstaande email

E-Mailadres: 

Als u ons uw emailadres doorgeeft via het contactformulier op de site krijgt u alleen de informatie die u hebt gevraagd, op het adres dat u hebt opgegeven. Deze emailadressen worden enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen of bijkomende info te vragen.

Overeenstemming: 

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met het beschreven privacy-beleid, neem dan contact op met
- op het hierboven vermelde adres
- de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

Verkeerde info: 

Ondanks dat alle informatie op onze websites, in onze emails en in andere communicatievormen met zorg en aandacht is samengesteld, is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Gebruikers van onze informatiebronnen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Het gebruiken of toepassen van de informatie is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.