Index

Het monument van 6 TTR

Monument te ARNSBERG

Een eerste monument van 6 TTr werd opgericht in het Kwartier REIGERSVLIET te Arnsberg. Het bevond zich aan de achterzijde van de blok Aarschot, blok waarin zich de Mess OOFFrn bevond. Het werd ingehuldigd bij de eerste feesten als Bataljon in 1961.

Het bestond uit een muur in breuksteen met het schild er bovenop, aan de voorzijde waren de herinneringsplaten aangebracht van de manschappen van 6TTr die overleden waren tijdens hun dienst in de eenheid. Het schild dat zich boven op het monument bevond werd vervaardigd door de Heer Francken Chef stoker van het Kw Reigersvliet.

Monument te Luedenscheid

Bij de verhuis naar Luedenscheid werd het monument te Arnsberg afgebroken maar niet heropgebouwd te Luedenscheid. De gedenkplaten bleven bewaard in de militaire Kapel van het Kwartier De Leie.

Onder impuls van een paar OOFFRn werd in 1982, onder Lt Kol SBH THYS, korpscommandant, in de tuin van de Mess OOFFrn aan de Blok 4 van het Kw De Leie een nieuw monument opgericht in breuksteen.Het bestond uit een muur van breuksteen met in een hoek van 45 graden twee naar voor lopende muurtjes.

Tegen deze laatste muurtjes werden de herinneringsplaten aangebracht, boven op het muurtje in front bevond zich het kenteken van 6 TTr. Onder het schild van 6 TTr werd een plaat aangebracht met een afschrift van de citaten van het vaandel van 6 TTr.

Het werd ingehuldigd ter gelegenheid van de Bn feesten op 12 en 13 mei 1982.

Monument te Peutie

In 1994 ter gelegenheid van de mutatie van 6 TTr naar het Kwartier Majoor Housiau te Peutie werd met breukstenen afkomstig van het Kw De Leie uit Luedenscheid, een nieuw monument opgericht te Peutie in dezelfde stijl als in Luedenscheid.

Dit monument bevindt zich op de hoek van het paradeplein van het Kwartier recht tegenover de Blok 8, en links van het monument van de Transmissietroepen

Lentetreffen Peutie 29 maart 2018

Maintenance: be-accurate