De Vlag

Artikelindex

 

De Vlaggen

Alle vlaggen aan de Transmissietroepen toegekend zijn een zo getrouw mogelijke weergave van de vlag die door Koning Albert op 14 april 1928 te Vilvoorde werd overhandigd. Dit verklaart het Koninklijk Monogram "A" op het voetstuk van de leeuw van bepaalde vlaggen.(2 en 6TTr)
Hierna volgt een korte geschiedenis van de verschillende vlaggen van het Transmissiewapen.

4 TTr

Zoals hierboven aangehaald werd de vlag die door Koning Albert in 1928 te Vilvoorde werd overhandigd en sinds 1955 in het bezit was van de 1 Groepering TTr, bij opheffing van deze laatste door het K.B. Nr 8334 van 31 mei 1961 toegekend aan 4 TTr.
Lt Gen A. Crahay, commandant van het 1(Be) Corps, overhandigde het embleem aan Maj P. Dequin te Weiden (BSD) op 30 september 1961.

2 TTr

Deze vlag werd toegekend bij K.B. Nr 8334 van 31 mei 1961.
Deze vlag moest een trouwe weergave zijn van de vlag van het Regiment Transmissietroepen.
Op 09 maart 1962 overhandigde ZM. Koning Boudewijn te Brussel op de Esplanade van het Jubelpark dit embleem aan Lt Kol R. Fiacre.
Op 02 april 1969 werd ingevolge van de reorganisatie van het leger 2 TTr opnieuw een compagnie en de vlag werd overgedragen aan het Koninklijk Museum van het leger.
De vlag die reeds sinds 06 oktober 1978 in bewaring was bij 10 TTr, werd bij K.B. Nr 455 van 30 juli 1994 toegekend aan het 10 Bn TTr.

5 TTr

Deze vlag werd oorspronkelijk toegekend bij K.B. Nr 3379 van 04 december 1955 aan de 2e Groepering TTr van de Binnenlandse Verdedigingsmacht.
Op 12 mei 1955 werd door ZM. Koning Boudewijn deze vlag overhandigd aan Kol M. Nijs. Deze plechtigheid greep plaats op de Esplanade van het Jubelpark te Brussel.
Bij K.B. Nr 8334 van 31 mei 1961 werd deze vlag toegekend aan 5 TTr, het voetstuk werd derhalve gewijzigd en draagt aldus het opschrift 5 Bn TTr.
Op 31 mei 1961 ter gelegenheid van een intieme plechtigheid te Etterbeek ontving de Korpscommandant Lt Kol T. Verguyse deze vlag.

Nieuwsflits

De familie Verhaegen meldt ons het overlijden van Hendrik-Lodewijk (RIk) op 27 Apr2019
Rouwadres:
Begrafenissen Thielemans
t.a.v.: De familie Verhaegen
Van Franckenlaan 35
1820 Steenokkerzeel.

Zie ook Rouwbrief(Google Viewer)

TTr PopUp

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top