De Vlag

Artikelindex

 

Eervolle vermeldingen

VELDTOCHT 1914-1918

Wordt niet als eervolle vermelding beschouwd.
Toegekend aan alle eenheden van het veldleger die deelnamen aan de veldtocht 1914-1918.

IJZER - VLAANDEREN 1918

IJzer: toegekend bij L.D.O Nr 61 van 21 06 1930
Vlaanderen:toegekend bij L.D.O. Nr 66 van 21 06 1930

Tekst van de Eervolle Vermelding:

In herinnering voor de individuele moed en de onvermoeibare toewijding die de telegrafisten en radiotelegrafisten getoond hebben met in 1914-1918 op de slagvelden van de IJzer en van Oost- en West-Vlaanderen, de verbindingen te leggen en te onderhouden.


SLAG VAN BELGIE 1940

Toegekend bij A.O. Nr 97 van 1947 B PR Nr 3460 van 27 01 1947.

Tekst van de Eervolle Vermeldingen.

Keureenheden in de volste zin van het woord, samengesteld uit officieren, gegradueerden en soldaten die in uiterst ontwikkelende graad de aan hun specialiteit eigen zijnde technische kennis bezitten; bezield met een geest van totale zelfverloochening en met de standvastige en onwrikbare wil hun kostbare hulp aan de commando-organen te verlenen, al ware het ten koste van de zwaarste offers.
Het Regiment Transmissietroepen was de bron van een aanzienlijk aantal bataljons en compagnies Transmissietroepen van Leger- of Cavaleriekorps, van de Infanteriedivisies, Cavaleriedivisie en Divisie Ardense Jagers, alsmede van het Regiment Legertransmissietroepen en de Telegrafistencompagnie van het Groot Hoofdkwartier.
Al deze eenheden gaven, gedurende de veldtocht van mei1940, blijk van veel uithoudingsvermogen, volledige toewijding en onbeperkte moed toen zij, zo dikwijls verborgen en ongekend, hun zware taken volbrachten.
't Is dank zij hun technische en militaire hoedanigheden dat het commando, in de meest hachelijke omstandigheden, op normale wijze kon uitgeoefend worden.

Nestel in de kleuren van het Oorlogskruis 1914-1918

De eervolle vermeldingen geven het recht de nestels te dragen die door het K.B. van 26 oktober 1918 gecreëerd werden.
De nestel in de kleuren van het Oorlogskruis wordt verleend aan eenheden die twee eervolle onderscheidingen op het LDO hebben verkregen.

Nieuwsflits

De familie Verhaegen meldt ons het overlijden van Hendrik-Lodewijk (RIk) op 27 Apr2019
Rouwadres:
Begrafenissen Thielemans
t.a.v.: De familie Verhaegen
Van Franckenlaan 35
1820 Steenokkerzeel.

Zie ook Rouwbrief(Google Viewer)

TTr PopUp

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top