Index

De kentekens

Wapenschilden der Transmissietroepen

Wapenschild der transmissie troepen

De huzaarblauwe en witte kleur, gemeenschappelijk kenmerk van de Transmissietroepen, zijn gerfd van het Britse " Royal Corps of Signals", waar de estafetten bij wijze van herkenningsteken een armband met blauw en wit als onderscheidingsteken droegen.

De meeste wapenschilden van het Transmissiewapen worden gekenmerkt door de toorts van de Griekse soldaat die, als een voorbeeld van een estafette, van Marathon naar Athene liep. Deze estafette kondigde het nieuws van de overwinning aan, om na zijn opdracht te hebben vervuld, te sterven.

De bliksems verbeelden de snelheid van de Transmissies.

"OMNIA CONJUNGO" de gemeenschappelijke leuze van de Transmissietroepen, betekent: "Ik cordineer alles"

Het is dank aan de Transmissies dat de bevelhebbers de verscheidene, ingewikkelde en dikwijls ver afgelegen elementen van een modern leger kunnen in beweging brengen

Wapenschild 6 TTR

wapenschild 6ttr

6 TTr heeft in zijn wapenschild de wapenuitrusting(borstschild) van de pioniers bewaard, dit als aandenken uit de tijd dat de TTr nog bij het Korps der Genietroepen behoorde

De azuur(blauw) en witte achtergrond en de bliksems in het borstschild verwijzen naar het Transmissiewapen.

De gekruiste lansen met wimpels met de Belgische driekleur, de Koninklijke kroon en de kleuren in de randen van het schild: keel (rood) en wit, herinneren aan de aanhechting bij de 16 Pantser Divisie. Deze Divisie had de tradities van de ruiterijeenheden gerfd.

De leuze "Servio et Adjuvo" betekent "Ik dien en ik help" en wijst op de opdracht die de eenheid vervult tegenover het commando, namelijk dienen en helpen.


Bronnen:

  • brochure van GPG TTr van 1 (Be) Corps 1962

Lentetreffen Peutie 29 maart 2018

Maintenance: be-accurate