Index

Over de Vriendenkring 6TTr & 6Gp CIS

Ontstaan

De vriendenkring 6TTr & 6Gp CIS werd mede onder impuls van de Korpsadjudant en van de Briefingclub onderofficieren 6TTr opgericht op 21 april 1991 ter gelegenheid van een stichtingsvergadering te Aarschot.

Doel

Het doel van de vereniging is de geest van samenwerking en de vriendschap eigen aan 6TTr te behouden en te verbeteren.

Voor wie

Alle leden die tot 6TTr, en de 6Gp CIS of de Cie OPS TrISch 6TTR behoord hebben kunnen tot de kring toetreden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de kring is niet aan enige verplichting onderworpen. De echtgenote(s) of partner(s) zijn altijd welkom en genieten dezelfde voordelen.

Lid kan men worden door het betalen van een jaarlijkse bijdrage van 5, te vereffenen voor 31 maart van het lopende jaar.

Nationaal bestaat er de KNVTTr (Koninklijk Nationale Vereniging van de Transmissietroepen en CIS). website: http://www.frnttrknvttr.be/Presentation_N.html Om hiervan lid te worden moet je het lidgeld, ( 3 jaarlijks), rechtstreeks storten op de rekening van KNVTTr BE53 0012 3046 0053 KNVTTr Martelarenstr 183 1800 Vilvoorde

TamTam

Om het contact met onze leden te onderhouden wordt trimestrieel het ledenblad Tam Tam aan onze leden verstuurd.

Activiteiten

De Vriendenkring richt tweemaal per jaar een activiteit in.

De eerste activiteit gaat door in het voorjaar en heeft in principe in Peutie plaats. Ze behelst een samenkomst met de jaarlijkse algemene vergadering, een bloemenhulde aan het monument van 6 TTR, en een gezamenlijke maaltijd.

Voor deze activiteit krijgt elke persoon oudgediende, waarvan het adres in ons bezit, een uitnodiging. Mits betaling van het jaarlijkse lidgeld kan hij deelnemen aan deze activiteit.

De tweede activiteit gaat door de in de herfst, deze activiteit heeft elk jaar plaatst in een andere provincie en behelst een activiteit in de voormiddag, een middagmaal en een activiteit in de namiddag. Als afsluiter wordt een dronk van de vriendschap aangeboden door de vereniging.

Voor deze activiteit worden enkel de leden in orde met hun bijdrage uitgenodigd.


Busreis Zuid-Engeland 31 Augustus tot 3 September 2017


Herfssttreffen Gent 7 Oktober 2017

Maintenance: be-accurate