Beste Vriend Oudgediende van 6 TTR & 6 Gp CIS

 

Het bestuur van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS nodigt U uit om deel te nemen aan onze 28° Trefdag op donderdag 29 maart 2018 te Peutie .

De Trefdag is een unieke gelegenheid  om de beloften van je afspraken met  vroegere collega’s, kameraden en vrienden na te komen en samen een gezellige dag door te brengen. Het is een enige gelegenheid om bij een etentje en een drankje elkaar nog eens te ontmoeten en over vroegere tijden een boompje op te zetten.

Het is immers zoals elk jaar de bedoeling om van deze dag een bijeenkomst te maken, waarbij het officiële gedeelte tot een minimum wordt beperkt, zodat er ruim tijd overblijft om samen een praatje te slaan en de vele herinneringen op te halen.

Het is vanzelfsprekend dat uw vrienden – oudgedienden, die geen uitnodiging zouden ontvangen hebben, zich eveneens kunnen inschrijven een mailtje of telefoon met hun gegevens naar de O/ Voorzitter volstaat.

U kunt inschrijven door overschrijving of storting op rekening

NR 001-1967362-84 van Vriendenkring 6 TTr 1800 Vilvoorde
IBAN code:
BE03 0011 9673 6284..
BIC code: GEBABEBB

Uw storting of overschrijving telt als inschrijving.

Voor de leden die in het buitenland verblijven en geen Belgische rekening hebben volstaat een telefoontje, briefje of mailtje, ze kunnen dan in speciën vereffenen op de dag zelf.

Ingeval van overschrijving via hun Bankrekening
De IBAN code: BE03 0011 9673 6284.         
De BIC code: GEBABEBB

Het lidgeld van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS, (indien nog niet betaald!!!), bedraagt voor 2018: 5 €uro.

Indien je ook lid wenst te worden van de KNVTTR dien je uw lidgeld rechtstreeks via de rekening van KNVTTR vereffenen ( zie hierna omkaderd stuk)

De prijs voor de maaltijd op donderdag 29 maart bedraagt 15 €uro per persoon, maaltijd en alle dranken van de dag inbegrepen, (sterke dranken uitgezonderd). De koffie of frisdrank bij de ontvangst , de drank op de receptie, de drank bij de maaltijd, alsook de drank na de maaltijd tot 1900Hr zijn in deze prijs inbegrepen.

De Mess in Peutie serveert ons soep van de dag, een steak- frites met passende groenten en als dessert een stuk fruittaart, er is water en wijn aan tafel.

Degenen die zich niet kunnen vrijmaken in de voormiddag, zijn welkom vanaf 1430 Hr, mits een bijdrage van 2,50€.

Zoals de drie voorgaande jaren zijn ook onze vroegere collega’s van 13 TTr aanwezig voor hun trefdag.

Belangrijk: voor de controle op de toegang tot het Kwartier gelieve uw Nummerplaat op de overschrijving te willen vermelden.

Wij verwachten uw betaling en dus inschrijving ten laatste op dinsdag 20 maart  2018. (uw deelnameprijs gestort op de rekening)

Voor de traditionele late beslissers of voor diegenen die iemand door een of andere reden willen in- / en of uitschrijven kan je nog altijd terecht op het telefoonnummer van de O/Voorzitter, ( 050 81 49 32 of 0477 81 22 45) bij voorkeur na 1800Hr.
Je kan ook mailen naar volgend mailadres: rdebrabander@skynet.be

Het bestuur hoopt ter gelegenheid van de 28° Trefdag van onze Vriendenkring U allen zo talrijk mogelijk te mogen ontmoeten.

HET BESTUUR.

Het bestuur wenst alle deelnemers een aangename dag

VOORBEELD

Voor het invullen van Uw overschrijvingsformulier, in het vak mededelingen

L5+Dx2+Nmx1---plaat NSA903

D.W.Z:
L=             lidgeld voor de Vriendenkring 6 TTR (indien nog niet betaald)
Dx2=        twee deelnemers aan de Trefdag op 29 AprMar 2018
Nmx1=    een deelnemer enkel ‘s namiddags
Plaat=      de nummerplaat van Uw voertuig’’

 

 

(ffffffffff ffffffffff(

 

 

4. Programma 28° Trefdag Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS.

A. Datum: Donderdag 29 mar 2018 vanaf 1000Hr.

B. Plaats: Peutie, Kwartier Maj Housiau, Blok D3 en D4

C. Programma: vanaf     1000Hr Verwelkoming van de leden in de Bar ST-Martinus D3 

  Verwelkoming met koffie of frisdrank
1050Hr Bloemenhulde aan het monument 6 TTR  en 13 TTr(*)

Muzikale omlijsting door de Harmonie der Oudstrijders               Aarschot

1110Hr Algemene vergadering voor de leden in de  D4 (*)

1215Hr Aperitief aangeboden door de vriendenkring in                Bar St Martinus (D3)
1315Hr Maaltijd eetzaal D3

  Na de maaltijd is de bar ST-Martinus geopend

1900Hr Einde van de Trefdag

(*) De geachte leden worden vriendelijk uitgenodigd tot deelname

Er is mogelijkheid het vernieuwde museum van de Transmissies te bezoeken. Bij interesse gelieve uw naam voor 20 Mar over te maken aan de O/ Voorzitter.

(ffffffffff ffffffffff(

 Koninklijke Nationale Verbroedering der Transmissietroepen & CIS

Lidmaadschap KNVTTr

De Vriendenkring 6TTr& 6GpCIS maakt geen deel meer uit van  KNVTTr.

Hierdoor moeten de leden die wensen lid te blijven van KNVTTr hun bijdrage rechtstreeks aan KNVTTr betalen

Gegevens voor uw bijdrage aan KNVTTR.

Lidgeld: 5 €

Rekening NR: BE53 0012 3046 0053 van KNVTTr Martelarenstr 181 1800 Peutie.

Om de KNVTTr toe te laten hun jaarboek tijdig te publiceren vragen wij aan degenen die wensen lid te worden van de KNVTTr hun lidgeld te storten vóór 31 maart 2018

Adres van de Vereniging

KNVTTr & CIS

P.A. Mevr. Marjan Van Den Bussche
        Kwartier Maj Housiau  Martelarenstraat 181  1800 Peutie

Website van KNVTTr:     http://www.frnttrknvttr.be/

 

Goeie oude tijden???

Een pareltje uit het begin van de jaren 60, door ons lid René (Tone) Van Uden gepost op FB

En door Marc Dierickx ontdekt

foto van René van Uden.

foto van René van Uden.

foto van René van Uden.René van Uden‎ aan Wij, BSD'ers

27 november 2017 · Brugge, Flemish Region

 Op de achtergrond de 46805 mijn atelierwagen. Op de voorgrond kijkt Luc Eeckhout aandachtig welk stuk van het konijn hij zal nemen. Een levend konijn van 12 kg bracht hij mee. Voor de twijfelaars - Luc had het wel gekocht !
Ik de Toon van Uden, als slachterszoon heb het geslacht en Erik Zwaenepoel heeft het gebakken.. Piet Mahieu was fotograaf.
De RM van 6TTR was op maneuver ergens tegen Langerberg.Sauerland

 


Wil je sneller je Tam Tam ontvangen, wens je papier te sparen:

Dit kan

Stuur een mailtje naar: rdebrabander@skynet.be

Dan ontvang je voortaan je Tam Tam via elektronische weg


