Vriendenkring 6 TTr & 6 Gp CIS

 

 

01Beste Vrienden.


Onze statuten waren aan een verjonging toe, de laatste wijziging dateerde van 2004.
Onze voorzitter heeft zich aan het werk gezet, en in bijlage leest u het resultaat van zijn noeste arbeid.
Na een lezing door de bestuursleden is de versie in bijlage het resultaat.
De tekst in het rood is vernieuwde of nieuwe toegevoegde tekst.
Om tijd te sparen met de algemene vergadering van 14 april 2016, wordt u deze tekst toegestuurd en wij verwachten uw eventuele commentaar voor 20 Mar 2016 op volgende mailadressen:


c.dewaele@skynet.be
en
rdebrabander@skynet.be
De bedoeling is dus deze statuten goed te keuren op de Algemene vergadering van 14 Apr 2016
Er weze opgemerkt dat dit statuut aangepast is aan het in België gangbaar model - statuut van een vereniging.

Hartelijke en kameraadschappelijke groet
Roland De Brabander

 

 

Versie 15 Feb 2016

02

 

 

Vriendenkring
6TTr & 6 Gp CIS

 

 

Benaming :                Vriendenkring  6TTr & 6 Gp CIS
Rechtsvorm :             Feitelijke Vereniging
Zetel :                        Martelarenstraat, 181  – B 1801 Vilvoorde
Voorwerp akte :        Statuten

 

Statuten

 

HOOFDSTUK 1 : Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1

HOOFDSTUK 2 : Leden en hun bijdragen
Artikel 2

Artikel 3

 

HOOFDSTUK 3 : Aanvaarding en verlies lidmaatschap
Artikel 4

HOOFDSTUK 4 : Algemene Vergadering
Artikel 5

HOOFDSTUK 5 : Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur
Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

 

HOOFDSTUK 6 : Begroting en Rekeningen
Artikel 13

Artikel 14

HOOFDSTUK 7 : Huishoudelijk Reglement
Artikel 15

HOOFDSTUK 8 : Wijziging aan de Statuten
Artikel 16

HOOFDSTUK 9 : Ontbinding – Vereffening en besteding der goederen
Artikel 17

HOOFDSTUK 10 : Onvoorziene gevallen
Artikel 18

 

Voor eensluidend afschrift :

 

 

             De Voorzitter,                                                                        De Secretaris,

 

 

 

 

 

 


O/ Voorzitter

 

Lentetreffen Peutie 29 maart 2018

Maintenance: be-accurate